Menu
˹á ปฏิทินกิจกรรม
 เมนูหลัก 
ข้อมูลทั่วไป
ปฏิทินกิจกรรม
ข่าวประชาสัมพันธ์
ภาพกิจกรรม
เว็บบอร์ด
สาระน่ารู้
แหล่งท่องเที่ยวจังหวัดกระบี่
คำขวัญจังหวัดกระบี่
เรื่องเด่น
Untitled Document
เว็บลิงค์เพื่อนบ้าน

สถิติเยี่ยมชม
   
  วิทยาลัยเทคนิคกระบี่ จัด โครงการประชุมสัมมนาครูฝึก ครูนิเทศ

 

วิทยาลัยเทคนิคกระบี่ จัด โครงการประชุมสัมมนาครูฝึก  ครูนิเทศ

เพื่อร่วมกันวางแผนจัดการเรียนการสอนระหว่างสถานศึกษากับสถานประกอบการ

 

                เช้าวันที่ 26 ก.ค.55 เวลา  09.00 น. ที่ห้องประชุมมรกต  โรงแรม กระบี่รอยัล อำเภอเมือง  จังหวัดกระบี่ นายชวน  ภูเก้าล้วน  นายกสภาการศึกษาจังหวัดกระบี่ เป็นประธานเปิดการประชุมสัมมนาโครงการประชุมสัมมนาครูฝึก  ครูนิเทศ  เพื่อร่วมกันวางแผนพัฒนาการเรียนการสอนระหว่างสถานศึกษากับสถานประกอบการ  โดยมี นายอภินันน์  เจียวก๊ก  รองผู้อำนวยการฝ่ายวิชาการ วิทยาลัยเทคนิคกระบี่ กล่าวรายงาน  หลังจากนั้นนายกสภาการศึกษาจังหวัดกระบี่ได้บรรยายพิเศษเรื่องเปิดประตูสู่อาเชียน ในปี  2558  ว่า ภายใต้เงื่อนไขประชาคมเศรษฐกิจอาเชียน ทุกคนต้องเตรียมกาย  เตรียมใจให้พร้อม เพราะจะมีการเปิดเสรีด้านเศรษฐกิจ การค้า  การท่องเที่ยว  และที่สำคัญคือการเคลื่อนย้ายแรงงานได้อย่างเสรี  และได้ยกตัวอย่างองค์กรความร่วมมือระหว่างประเทศ  เช่น กลุ่มสหภาพยุโรป  กลุ่ม NAFTA  และกลุ่มAFTA เขตการค้าเสรีอาเชียน  ที่จะนำไปสู่ประชาคมเศรษฐกิจอาเชียน ซึ่งในการร่วมกลุ่มนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อเร่งรัดความเจริญทางเศรษฐกิจ ความก้าวหน้าทางสังคม วัฒนธรรม ส่งเสริมสันติภาพและเสถียรภาพในภูมิภาค ร่วมมือด้านเกษตรกรรมและอุตสาหกรรม ส่งเสริมการศึกษา อำนวยความสะดวกในด้านการฝึกอบรม และวิจัย ด้านการศึกษาวิชาชีพ วิชาการและการบริหาร ตลอดจนส่งเสริมความร่วมมือในทางเศรษฐกิจ สังคม วัฒนธรรม เทคโนโลยี และวิทยาศาสตร์

                สำหรับจังหวัดกระบี่และฝั่งอันดามันของภาคใต้  ในด้านการศึกษาภายใต้ เงื่อนไขประชาคมเศรษฐกิจอาเชียน ของเรายังไม่มีสถาบันระดับอุดมศึกษาที่จะรองรับ ทางจังหวัดกระบี่ร่วมกับภาคประชาชน เอกชน ได้ร่วมกันผลักดันให้มีการจัดตั้งมหาวิทยาลัยเกิดขึ้นให้ได้ โดยใช้ชื่อว่า “มหาวิทยาลัยอันดามัน” ซึ่งทางจังหวัดกระบี่ได้แต่งตั้งคณะกรรมการขับเคลื่อนการจัดตั้งและยกระดับสถาบันการศึกษาระดับอุดมศึกษาของฝั่งทะเลอันดามันในพื้นที่จังหวัดกระบี่  หากมหาวิทยาลัยอันดามันเกิดขึ้น นอกจากจะรองรับด้านการศึกษาแล้ว ยังรองรับองค์ความรู้ ด้านการเกษตร การประมง ทรัพยากรธรรมชาติ  พาณิชย์นาวี  การบริการ และด้านการวิจัยไปพร้อมกัน ซึ่งที่นี่มีทรัพยากรพร้อมทุกอย่างอยู่แล้ว แต่ทั้งนี้ต้องเตรียมคนให้พร้อมตามความต้องการของตลาดแรงงาน โดยเฉพาะด้านภาษาที่ใช้สื่อสารในกลุ่มอาเชียน ที่สำคัญคือ ภาษาอังกฤษ ภาษาBahasa Indonesia (บาหาซ่า อินโดนีเซีย) และภาษาจีน เพราะต่อไปอีก 3 ปี ข้างหน้าเราจะต้องทำงานและเจรจาสื่อสารกับคนกลุ่มนี้มากขึ้น

                นายกสภาการศึกษาจังหวัดกระบี่ ได้พูดถึงการจัดตั้งสภาการศึกษาจังหวัดกระบี่ เพิ่มเติมว่า เป็นหน่วยงานเอกชนที่จัดตั้งขึ้นมาเพื่อเป็นศูนย์กลางแลกเปลี่ยนเรียนรู้ประสบการณ์ แนวคิด ในการดำเนินงานด้านการศึกษา สนับสนุนพัฒนาระบบกระบวนการจัดการศึกษาทุกระดับรวมทั้งผู้ด้อยโอกาสทางการศึกษาให้สอดคล้องกับวิถีชีวิตการเปลี่ยนแปลงของจังหวัดกระบี่  เพื่อให้คนกระบี่สามารถพัฒนาตนเองสู่สังคมโลกได้อย่างมีเป้าหมายและทิศทางที่ถูกต้อง และได้ยกตัวอย่าง โครงการเปิดปากเด็กในโรงเรียนให้กล้าพูดภาษาอังกฤษมากขึ้น และโครงการแลกเปลี่ยนนักเรียนจังหวัดกระบี่กับประเทศสิงคโปร์ ซึ่งได้ส่งเด็กนักเรียนไปอยู่ที่นั่นเป็นเวลา  7  วัน เมื่อวันที่ 10 – 18 มีนาคม 2555  ที่ผ่านมา  เพื่อฝึกประสบการณ์จริงด้วย             

สุรศักดิ์  จำลองกุล

สวท.กระบี่

ดาวน์โหลด :
 
   
หน้าแรก | โครงสร้างการบริหาร | ข่าวประชาสัมพันธ์ | ปฏิทิน | เว็บบอร์ด | ภาพกิจกรรม | ติดต่อเรา
สำนักงานคณะที่ปรึกษาด้านนโยบายการพัฒนาจังหวัดกระบี่
53-57 ถนนมหาราช ซอย 4 (พัฒนา) ตำบลปากน้ำ อำเภอเมืองกระบี่ จังหวัดกระบี่ 81000
โทรศัพท์ 075-611763 กด 0 โทรสาร 075-611914
Copyright 2011 © krabiadvisor.com All Rights Reserved. Powered by